top of page

Om oss

Gården "Stykket" på Villa har drevet melkeproduksjon siden bestefar Jon kjøpte eiendommen i 1923. Tre generasjoner har med kjærlighet og hardt arbeid formet  landskapet  til den fine og lettdrevne jordbrukseiendommen det fremstår som i dag. 

 

Da pensjonistårene begynte å nærme seg bestemte nåværende eier Arne seg ikke for å trappe ned. Nei, nå var det på tide med nye utfordringer. Sammen med sin gode nabo og samdriver gjennom mange år, Andreas, bestemte han seg for å legge ned melkeproduksjonen og starte med ammeku og kjøttfe i en ny og moderne driftsbygning. 

 

Odelsgutten Johan hadde smakt delikatessen wagyukjøtt i utlandet og kom med ønske om at det skulle satses på denne eksklusive japanske rasen hjemme på Villa. Bonden liker nye utfordringer, så etter mange telefoner og timer med research så ble valget tatt. 

 

Høsten 2016 ble starten på det nye eventyret da den første av sju kalver av renraset japansk wagyu kom til verden båret frem av gode surrogatmødre av den norsk rasen NRF.

Tradisjon tro så får dyrene seg en fin og lang sommerferie til fjells

Tradisjon tro får kyrne seg en lang og god sommerferie på fjellet.

Første generasjon med Wagyu var en artig og utspekulert gjeng.

Kjærligheten for kyr har smittet videre gjennom generasjonene

zzzzzzzzz...

Første Wagyu som ble født på Villa

bottom of page